Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın girişimcilerin özellikleri, karşılaştıkları sorunlar ve iş kuracak kadınlara öneriler: kahramanmaraş ilinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

1980’lerden itibaren hızlı bir gelişme gösteren girişimcilik anlayışı, erkekler kadar kadınların da ilgi alanı içerisine girmiş, onları da bu süreçte iş yaşamının vazgeçilmez aktörleri haline getirmiştir. Özellikle kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemizde, ekonomiyi büyütmenin, zengin olmanın, kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın yolunun kadınların girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesinden geçtiği üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu bağlamda, kadın girişimcileri destekleyen politika ve programların ön plana çıkartılması ve kadınların da, ekonomik ve sosyal yaşamdaki potansiyellerini harekete geçirecek gücü kendilerinde görmeleri gerekmektedir. Bu çalışma, erkek egemen iş yaşamında girişimcilik faaliyetinde bulunan kadınların demografik ve kişisel özelliklerini ve yaşadıkları sorunları belirlemeyi ve bu çerçevede girişimcilik faaliyetlerinde bulunacak olan kadınların daha az hata yapmalarına katkı sağlayacak önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır

Özet İngilizce :

The understanding of entrepreneurship, which presents a fast development since from the 1980's, has been interested by women as much as men, and turned women into essential elements of business life in this process. It's important to remember that, especially in Turkey, which has a fragile economy, encouraging women entrepreneurial activities is the key to grow the economy, to reach wealth, to activate the unused potential and to create new business areas. In this context, it's necessary to put the policies and programs that support women entrepreneurs to the forefront, and also women have to acknowledge their power to motivate their potential in economic and social life. This study, aims to determine demographic and personal characteristics and the problems experienced of women, who perform entrepreneurial activities in male‐dominated business life, and also aims to make suggestions that will help entrepreneur women to make lesser mistakes in this framework.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :