Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynakları yönetimi bilişsel düzeyde nasıl algılanıyor? metafora dayalı bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
601
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bir üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans programında bulunan öğrencilerin, insan kaynakları yönetimi olgusuna ilişkin algılarının, bitki ve hayvan metaforları kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. İnsan kaynakları yönetimi dersini almış 63 kız ve 77 erkek olmak üzere toplam 140 kişiden oluşan öğrenci örneklemine açık uçlu sorular sorularak, alınan yanıtlar üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; en çok kullanılan bitki metaforu ‘bambu’ olup, insan kaynakları yönetimi olgusuna ilişkin algıları ifade etmede ‘meyvesiz’, ‘budama gerektirmeyen’ ve ‘yetişmesi zor’ olarak sınıflandırılan metaforlar daha çok kullanılmıştır. İnsan kaynakları yönetimi olgusuna ilişkin algıları ifade etmede en çok kullanılan hayvan metaforu ise ‘köpek’ olup; ‘hızlı’ olarak sınıflandırılan hayvan metaforları daha çok kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study we tried to explore the cognitive perceptions of a sample of 140 undergraduate students (77 male and 63 female) in Economic Administrative Sciences programme of a university, on the issue of human resource management by using animal and plant metaphors. Content analysis of the answers to the open ended questions showed that the most common plant metaphor to define the issue of human resource management was 'bamboo' and other plants commonly used as metaphors were classified as 'fruitless', 'not requiring pruning' and 'difficult to rise'. The most common animal metaphor used to define human resource management was the 'dog' and other commonly used animal metaphors were classified as the animals which run fast.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :