Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb’ye kayıtlı imalat şirketlerinde çalışma sermayesi politikaları ve firma performansı ilişkileri

Yazar kurumları :
Turgut Özal Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye İMKB'ye kayıtlı olarak faaliyet gösteren imalat şirketlerinin çalışma sermayesi politikalarının firma başarısı üzerindeki etkileri panel veri analizi kullanılarak araştırılmaktadır. Şirketlerin 2005‐2010 yılları incelemeye alınmış, çalışma sermayesi yatırım politikasını belirlemede döner varlıklar/toplam aktif (DV/TA), çalışma sermayesi finansman politikasını belirlemede ise kısa vadeli borçlar/toplam aktif (KVB/TA) oranları kullanılmıştır. 2008‐2010 yılları kriz dönemi olarak ele alınıp çalışma sermayesi politikaları, firma başarısı ve kriz etkileri araştırılmıştır. Yapılan analizlerden Türkiye'deki imalat şirketlerinin performanslarını arttırabilmeleri için hem kriz dönemlerinde ve hem de krizin yaşanmadığı durumlarda koruyucu çalışma sermayesi yatırım ve finansman politikalarını benimsemelerinin daha faydalı olacağı sonucu elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the paper is to study relationship between working capital policies and firm performance with crises effects for manufacturing companies. Data required for analysis were obtained from the Istanbul Stock Exchange Market in Turkey for the period 2005‐2010. The author measured relationship between variables of firms using the panel data analysis. Two working capital policies ratios: Current assets/ total assets and short term debts/total assets ratio were used as proxies. The results obtained using panel data analysis support a negative relationship between profitability measures and aggressive working capital investment and financing policies in times of crisis and normal economic circumstances. It would be helpful to use conservative working capital investment and financing policies in order to increase the performance of manufacturing companies in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :