Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Euro‐dolar paritesi ve reel döviz kuru’nun imkb 100 endeksi’ne etkisi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1, Çankırı Karatekin Üniversitesi2
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Bu çalışmada; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senedi fiyatları ile Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi arasındaki ilişki “Çoklu Doğrusal Regresyon” ile ilişkinin yönü ise “Granger Nedensellik Testi” ile incelenmiştir. Veri seti olarak, 2000 yılının Ocak ayından 2009 yılının Temmuz ayına kadar aylık veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak İMKB 100 Endeksi ay içerisindeki günlük kapanış fiyatlarının ortalamaları, bağımsız değişkenler olarak da Euro‐Dolar Paritesi’nin ay içerisindeki günlük değerlerinin ortalamaları ve TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi (REDKE)’nin ay sonları itibariyle değerleri analize tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi’nin İMKB 100 Endeksi’ni % 77,5 oranında açıkladığı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca Granger Nedensellik Testi sonucuna göre; İMKB 100 Endeksi’nden Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi’ne doğru bir nedensellik tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> In this study, the relation between the stock prices that are traded in IMKB with Euro‐Dollar Parity and Real Effective Exchange Rate Index are examined by the Multiplier Linear Regression and this relation is also investigated by the Granger Causality Test. Monthly data set are used including from the January 2000 to July 2009. In the analysis, averages of daily closing prices of IMKB 100 in months have been used as dependent variable. As independent variable, average of daily values of Euro‐Dollar parity in months an Consumer Price Index (CPI) based Real Effective Exchange Rates Index Values at the end of months have been used. The results of the study indicated that Euro‐Dollar Parity and Real Effective Exchange Rate Index affect the Index of IMKB 100 postively with 77,5%. In addition, according to Granger Causality Test results, a causality has been founda runnig from the Index of IMKB 100 to the Euro‐Dollar Parity and Real Effective Exchange Rate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :