Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eskişehir osmangazi üniversitesi iibf. öğrencilerinin demografik özellikleri ile üniversite sorunları arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü2
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Üniversite öğrencilerinin kişisel özelliklerine bağlı olarak üniversiteden farklı beklentileri olması doğaldır. Çeşitli kültürlerde yetişmiş bireylerin üniversitenin sosyal ve kültürel imkânları ile aldıkları eğitim ve öğrenime bakışları ve memnuniyet derecelerinin farklı olması bu öğrencilerin başarıları üzerinde de etkili olabilir. Üniversiteye yeni gelen bir öğrenci ile son sınıfa devam eden öğrencilerin hayata bakış açılarında olduğu gibi üniversiteden olan beklenti ve istekleri de farklılık gösterebilir. Bu beklenti ve istekler de bireylerin yetişme tarzları, ekonomik yeterlilikleri ve demografik özellikleri ile ilişkili olabilir. Öğrencilerin bu beklentilerinin karşılanmaması onlar için bir sorun gibi gözükebilir, ancak üniversitede karşılaşılan bu sorunlar az önce de değinildiği gibi öğrenciden öğrenciye yani demografik özelliklere göre farklılk gösterebilir.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :