Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme ve istihdama etkisi: türkiye uygulaması (1980‐2010)

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
916
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme ve istihdam arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını belirlemek için 1980‐2010 dönemi için Türkiye'ye ait veriler kullanılarak, söz konusu değişkenler arasındaki ilişki test edilmiş ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi belirlemek için Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunurken, doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Diğer taraftan, doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında bulunan nedensellik ilişkisi, çift yönlü bir ilişki biçiminde olmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, for determining the relationship among foreign direct investment, economic growth and employment, we used the datum between 1980‐2010 from Turkey. The used variables were tested and results were evaluated. Also, Granger causality test was used to determine the relation between foreign direct investment and economic gowth. As a result, eventhough a long term relation between foreign direct investment and economic growth is found, there is no relation between foreign direct investment and employment. On the other hand, there is a two‐way causality between foreign direct investment and economic growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :