Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ve türkiye’de tehlikeli atık yönetiminin yasal gelişimi

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstriyelleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan tehlikeli atık üretiminde büyük artış yaşanmaktadır. Bu artışa bağlı olarak sürdürülebilir kaynakların kirlenmesi ve tükenmesi ile karşı karşıya kalan ülkeler sorunun sadece kendi sınırları içersinde değil uluslar arası bir mutabakatla çözümlenmesi gerektiği konusunda anlaşmışlar ve Basel Sözleşmesi ile bunu Avrupa Birliğine üye ülkeler ve aday ülkelerin katılımıyla yasal bir yapıya kavuşturmuşlardır. Çalışmanın amacı BASEL Sözleşmesi ile ortaya çıkan yapının Türkiye özelinde ne gibi yasal yapıyı ortaya çıkardığının belirlenmesi ve bu sözleşmenin diğer paydaşları olan Avrupa Birliği üye ülkelerinin BASEL Sözleşmesine ulaşıncaya değin oluşturdukları yapının ortaya konarak karşılaştırılması yapılacaktır.

Özet İngilizce :

With the growth of industrialization all sustainable resources are becoming exhausted and spoiled. Most of the countries noticed that to solve this problem international laws must be in charge. European Union member countries and candidate countries signed BASEL Agreement to develop such a legitimate environment. The purpose of this study is to understand how BASEL agreement has been legally developed at European Union and explore the differences between Turkish legal statements about the subject.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :