Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 yılı finansal ekonomik krizinin türkiye turizm sektörüne yansımaları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu1
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öncelikle 2008 finansal ekonomik krizi ele alınarak küresel düzeyde turizm sektörüne yansımalardan söz edilmiştir. Ardından da söz konusu krizin hem anket tekniğine dayanan birincil verilerden elde edilen sonuçlara göre hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ikincil veriler ışığında Türkiye turizm sektörüne yansımaları üzerinde durulmuştur. Bu finansal ekonomik kriz küresel düzeyde turizm sektörünü olumsuz yönde yüksek oranda etkilerken, Türkiye turizm sektörünün bu krizden nispeten daha az etkilendiği görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study firstly the year 2008 financial economic crisis is dealt and its reflections on tourism sector are mentioned at global level. Secondly its reflections on Turkey’s tourism sector are explained in the light of first hand data gathered via questionnaires and second hand data gathered from Ministry of Tourism and Culture and Turkish Statistics Institution. It is found out that this financial economic crisis affected tourism badly at global level, but Turkish tourism sector was affected slightly.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :