Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2000’li yıllarda türkiye’de stratejik yönetim alanının entellektüel yapısı

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de stratejik yönetimin genel yönetim şemsiyesi altında bağımsız bir alt alan olarak ayrışıp ayrışmadığını ve eğer ayrışmış ise entelektüel yapısının ne tür karakteristikler gösterdiğini araştırmayı amaçlamaktadır. 2000 yılından bu yana, stratejik yönetim ile ilişkili çalışmalarda önemli bir artışın gözlenmesi; stratejik yönetimin örgüt kuramı, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış gibi alt alanların yanında ayrı bir alan olarak sınıflandırılması; stratejik yönetime has kongrelerin yapılmaya başlanması ve benzeri gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye’de stratejik yönetimin 2000’li yıllarda uzmanlaşma yönünde bir ayrışma eğilimi gösterdiği ileri sürülmektedir. Türkiye’de stratejik yönetim alanının geçirdiği evrim ve entelektüel yapısının karakteristiklerini ortaya koymak üzere 2000‐2008 yılları arasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresine sunulan bildirilerin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Bibliyometrik analiz ile, Türkiye’de stratejik yönetim araştırmalarında en büyük etkiye sahip çalışmalar, en çok çalışılan alt alanlar, en fazla atıf alan yazarlara, vb. bakarak araştırma paterni ve entelektüel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to find out whether strategic management in Turkey has differentiated as an independent sub‐area under the broad management umbrella, and, if differentiated, what the intellectual characteristics of the area are. From the year 2000 onwards, taking into account that the significant increase in the number of strategy related studies published, the classification of strategic management as a separate area besides organizational theory, human resource management and organizational behavior, the initiations to have organized strategic management specific congresses, and so on, it is argued that in the years of 2000’s strategic management demonstrates a tendency towards being a specialized, independent area in Turkey. In order to determine the evolution and intellectual structure of strategic management area in Turkey, a bibliometric study of the papers presented to the National Management and Organization Congress in the years between 2000‐ 2008 have been done. Through the bibliometric analysis, it attempts to identify the research pattern and intellectual characteristics of strategic management studies in Turkey by examining the works that have had the greatest impact on strategic management research, the subfields studied most, the authors and publications that have received citations most, etc.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :