Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm hukuku ve modern hukuk mukayesesi gayesi hukuki temsil olan akitlerin değerlendirilmesi (vekâlet örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuk Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bir hukûkî işlemin, genellikle o hukûkî işleme ihtiyaç duyan gerçek ve tüzel kişi tarafından yapılması esastır. Ancak bazı hallerde bu hukûkî işlem, bizzat o kişi tara-fından gerçekleştirilemez. Bu işlemi yapamamasının ya ehliyet gibi hukûkî ya da maddî sebepleri bulunabilir. Bir hukûkî işlemin bizzat yapılmasına engel maddi veya hukûkî sebep bulunması halinde o hukûkî işlemi o kimsenin nam ve hesabına bir başkası tarafından (kanunen veya irâdeten) yapılmasını mümkün kılan sosyal bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. İşte bu ihtiyaç ve zaruretler, "vekâlet" veya "tem-sil" kurumunun hukuk sahasında yer almasını sağlamıştır. Öte yandan bir hukûkî muamele prensip olarak o muameleyi yapan kişi hakkında hüküm ifade eder. Ancak mümessilin veya vekilin yaptığı hukûkî işlemin hüküm ve neticeleri genellikle ikinci bir işleme ihtiyaç duyulmadan temsil olunana veya mü-vekkile terettüp eder. Bu durum temsilcinin doğrudan ve dolaylı yetkili veya yetkisiz olmasına göre değişmektedir. Tek veya çift taraflı irade beyanıyla gerçekleşen ve gayesi hukukî temsil olan bu müesseseler; bir yönüyle "yardım" veya "hakkın korunması" bir yönüyle de "ivaza veya iş görmeye" yöneliktir. Bu çalışmamızda İslâm hukuku ile modern hukuk arasında gayesi hukukî temsil olan bu müesseselerin (temsil yetkisi ve vekâlet sözleşmesinin) geçerli olduğu akitlerin mukayesesi yapıla-rak bir sonuca varılması hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

It is essential that a juridical operation should be done by a person who needs juridical operation. The reasons of this event can be found as juridical competence of factual reasons. A social foundation performs judicial operations instead of us voluntarily when factual and judicial obstacles exist. Thus, these kinds of needs provide the corporation of representation and rendition to the field of law. In addition, a juridical operation is effectual for the person who made the operation principally. However, the consequences of the represents' juridical operations affect the people who represented without the need for second juridical operation generally. This situation can be changed that when representative has direct or indirect authorized or unauthorized. These corporations that aimed to be representation and existed by unilateral or bilateral law declaration of intention are founded to help and save the public. The purpose of this study is making comparison of modern and Islamic law in the concept of comparison that aimed to be representative.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :