Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ali cevat yürekli ve yaş destanları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi (Folklor)1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşnâme geleneği XI. Yüzyıldan günümüze kadar gelmiş bir destan geleneğidir. Hoca Ahmed Yesevî' nin 88 dörtlükten oluşan hikmetleri, edebiyatımız da ilk gerçek yaşnâme sayılmaktadır. Âşık Edebiyatındaki ilk yaş destanı örneği ise XVI. yüzyılda yaşayan Kurbanî'ye aittir. İnsan hayatının safhalarını konu edinen bu destan, be-beklikten 100 yaşına kadar ki insan ömrünü ele almıştır. Günümüzde ise yaşnâme geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri Ali Cevat Yürekli'dir. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde Yürekli, yazmış olduğu üç yaşnâme ile günümüzde en fazla yaş destanı örneği veren şair olmuştur.

Özet İngilizce :

Yasname is an epic tradition which is carried through recent day since the 11th century. Hoca Ahmed Yesevi's wisdoms which are being constituted of 88 quatrains are considered as the first authentical yaşnâme. The first pattern of Age epic belongs to Kurbanî who lived in the 16th century. This epic treats with human life stages, from childhood to the age of 100. In the present day, Ali Cevat Yürekli became one of the most important representatives of the yaşnâme tradition. At the and of our researches it is became clear that Yürekli, with his three yaşnâmes, is the author who wrote the most yaşnâmes in the recent time.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :