Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin ikinci yabancı dil öğrenme profilleri (gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi fransız dili eğitimi örneği)

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Fransızcayı ikinci yabancı dil (L3) olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin dil öğrenme profillerini ortaya koymak ve sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise türü, birinci yabancı dil İngilizcenin (L2) düzeyi gibi değişkenlerle bu profil arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi ABD’de öğrenim gören 160 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, “çoğu zaman” hedef dile karşı etkin bir yaklaşım benimseyen, onu, keşfetmeye çalıştıkları bir dizge ve bir iletişim aracı olarak gören, dil ediniminin duygusal boyutunu dikkate alan, performans değerlendirmesi yapan bir dil öğrenicisi profili sergilediklerini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to reveal the language learning profiles of the students learning French as a second foreign language (L3), and to investigate the relationship between this profile and such variables as grade, gender, the high school they graduated from, the level of English as the first foreign language (L2). The 160 students attending in the French Teaching Division of Gazi Faculty of Education of Gazi University participated in the research. As the data collection tool the Foreign Language Learning Scale developed by the researcher was used. The findings revealed that the students taking part in the research showed a profile of a language learner who adopts an effective attitude towards the target language, considers it as a system to discover, sees it as a tool for communication, takes the emotional dimension into consideration and makes performance evaluation while learning a foreign language.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :