Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de çevre eğitimi alaninda yapilmiş küresel isinma ve sera etkisi konulu akademik araştirmalarin sonuçlarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Arş. Gör. Erzincan Üniversitesi1, Doç. Dr. Giresun Üniversitesi2, Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi3
Görüntülenme :
598
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de çevre eğitimi  alanında yayınlanmış küresel ısınma ve sera  etkisi  konulu  makalelerin  ve  bildirilerin  sonuçlarının  incelenmeleri  amacıyla yapılmıştır.  Bulguların  tespitinde  nitel  araştırma  yaklaşımı  çerçevesinde doküman analizi yöntemi kullanılmış, metinlerin incelenmesinde ise veri içerik analizi tekniği uygulanmıştır. İncelediğimiz metinlerden ilköğretimden yüksek öğretime kadar bütün öğretim kademelerindeki öğrencilerin hatta öğretmenlerin küresel ısınma ve sera etkisi konularında oldukça fazla kavram yanılgıları ve eksik bilgi sorunu yaşadıkları görülm üştür. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte çevre eğitimi alanında yapılacak araş-tırmaların öğrenmede ortaya çıkan bu sorunların çözümüne yönelik  olarak  tasarlanması faydalı olacaktır.

Özet İngilizce :

This study aimed to analyze the articles and proceedings on global warming and  greenhouse effect published in  environmental education area in Turkey. Document analysis was used in data collection procedure within the frame of qualitative research; however, content analysis technique was used in the analysis of texts. E xamined  texts  showed  that  the  students  in  all  education  levels  from elementary  to higher education, and even the teachers had concept errors and deficient knowledge problems related to the issue of global warming and greenhouse effect. Therefore, the designation of the researches that will be conducted in environmental education area from  now  on  in  the  direction  of  solutions for these problems which can appear in learning would be beneficial. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :