Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçenin son yüzyildaki değişim süreci üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçenin son yüzyıldaki değişim sürecini genel hatlarıyla belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın verilere dayalıolmasıiçin 1900’lerin başında Şemseddin Sâmî’ tarafından yazılan Kâmûs-i Türkî’deki yabancıasıllıkelimeler tespit edilmiş-tir. Elde edilen bu verilerle güncel Türkçedeki yabancıasıllıkelime sayılarıkarşılaş-tırılmak suretiyle dilimizde meydana gelen değişim süreci, sadeleştirme çalışmaları ve yeni kavramlarıkarşılamada yabancıdilerden kelime alma seçeneğinin Batıdillerine kaydığıve Doğu dillerinin etkisinin azaldığıtespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Having aimed to determine the mutation process of Turkish language in the last century with its general outlines, this study was constructed as to determine borrowed words in Kâmûs-i Türkî, written by Şemsettin Sami in the beginnings of 1900, to depend on data. By comparing borrowed words of today’s actual Turkish vocabulary and those data obtained from the dictionary, it is aimed to determine the mutation process of the language, the simplification efforts as well as the fact that borrowing from western languages to compensate new concepts increased while the effects of eastern languages decreased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :