Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Students’ interest to usage of organic chemistry in daily life

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr.1, Kilis 7 Aralık Üniversitesi2, Araş. Gör.3, Atatürk Üniversitesi4 Prof. Dr.5, Atatürk Üniversitesi6
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

It  is  known  that  interest  is the most important factor which effect studen ts‟ achievements  and attainment of knowledge. The aim of this study is to explore the high school students‟ interest towards to usage of organic chemistry in daily life. The data for this survey study was collected through a questionnaire containing 27 Likerttype items ranging from 1 (low) to 4 (high). The items were formed by taking the use of  organic  chemistry in daily life into consideration to determine the levels of st udents‟ interest. Participants were 505 ninth, tenth and eleventh grade students, 229 of them were girls and 276 of them were boys. According to results, students have the highest  interest  in  “the  mummification  techniques  used  in preserving  corpses  in Egypt”.  However  the  lowest  interest  rates  were  shown  in “what  antifreeze  is?  and how  it  acts?”.  Although  the  highest  interest  was  found in  science  major  st udents, there was no statistically significant difference between these students and  the other students.  The results of the present study can be used in the development of curriculum and/or in the design of the text content. 

Özet İngilizce :

İlginin  öğrencilerin  başarılarını  ve bilgi kazanmalarını etkileyen en önemli faktör olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin organik   kimyanın günlük  yaşamda  kullanımına  olan  ilgilerini  incelemektir.  Bu  tarama  çalışması için  gerekli  veriler  likert  türü  27  maddeden  oluşan  anketten  elde  edilmiştir. Anket maddeleri  organik  kimyanın  günlük yaşamda kullanılmasının göz önünde bulundurulması ile oluşturulmuştur.  Çalışmanın örneklemini 8., 9. ve 10. sınıftaki 229 u kız ve 276  sı  erkek  olan toplam 505 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen sonuçlara göre  “Mısır da cesetleri korumada kullanılan mumyalama tekniği”  ilgi  düzeyinin  en  yüksek  olduğu  anket maddesidir.  Bununla birlikte  “antifriz nedir ve nasıl çalışır?” ilgi düzeyinin en düşük olduğu anket maddesidir. Fen bilimleri alanındaki öğrencilerin ilgisinin en yüksek olmasına rağmen bu öğrencilerle diğer öğrenciler  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı farklılık  yoktur.  Mevcut  çalışmanın sonuçları program geliştirilmesinde ya da ders kitaplarının oluşturulmasında kullanılabilir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :