Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının sınavlarda kopya çekilmesine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının kopya çekmeye ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada öğrencilerin sınavlarda kopya çekmeye duydukları ihtiyaç ve kopya çekme sebepleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı dördüncü sınıf öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini oluşturan 194 öğrenciden 179 öğrenci örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler, istatistikî olarak değerlendirilip gerekli yorum ve açıklamalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının, yaklaşık %43’ ünün hiçbir zaman kopya çekmeye teşebbüs etmediği, kopya çeken öğrencilerin de %35’ inin soruların kopya çekmeyi teşvik ettiğini düşündüğü ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine opinions of primary school teachers candidates about what kinds of actions or activities are being considered as cheating. In this study, students are the cheating at the exams shapely need which they heard and their shapely cheating reason has been investigated. The research was conducted on senior students studying in Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Education Primary School Teaching Programme. Out of a population of 194 students 179 were selected to constitute the sample. In the study a scale developed by the researcher has been used. Obtained data has been estimated statistically and necessary interpretation has been done. Results of the study indicated that 43% of the primary school teacher candidates had never attempted to cheat in the exams and that 35% of the cheaters thought that the questions had been tempting them to cheat.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :