Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Problem çözme becerisini geliştirme programinin 9. sinif öğrencilerinin problem çözme becerisi üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Yrd.Doç. Dr.1, İstanbul Üniversitesi2, Arş. Gör. Erzincan Üniversitesi3
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada akademik yaşamdan günlük hayata kadar birçok alanda gelişimin önemli bir parçası olan problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan bir rehberlik programının etkililiği incelenmiştir. Araştı rma  öntest-sontest  kontrol  gruplu  deneme  modelindedir.  Araştırmanın örneklemini 2007 yılında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Mehmet Akif Ersoy Lisesi 9. Sınıf öğ-rencilerinden  seçilen  20  öğrenci  oluşturmaktadır.  Araştırmada  Şahin, Şahin  ve Heppner  (1993)  tarafından  Türkçeye  uyarlanan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır.   Analizlerde  Non-Parametrik  Mann  Whitney-U  ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma  bulgularına  göre  problem  çözme becerilerini  geliştirmeye  yönelik eğitime  katılan  öğrencilerin  problem  çözme becerilerinde  eğitim  almayanlara  göre istatiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In  this  study  the  effectiveness  of  a  guidance  program  prepared  by researchers  to  improve  the  problem  solving  skill,  which  is  an  important  part  of development  in  many  areas,  from  academic  life  to  daily  life,  is  investigated.   The research  is  a  model  of  pre-test  and  post-test  experiment  with  control group.  The sample of this study is 20 students selected from 9. grade students of İstanbul Küçükçekmece  Halkalı  Mehmet  Akif  Ersoy  High  School.  Problem Solving  Inventory which was adapted to Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993) was used in this study.  To  analyze  the  data,  Non-Parametric  Mann  Whitney  U  and Non-Parametric Wilcoxon Signed Rank Test were used.According to the result of this study, it is found that significant difference in problem solving skills of students who attended the training program by the side of students not attending the program.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :