Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin yöneticilerden, öğretmenlerden, arkadaşlarından ve velilerden beklentileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin yöneticilerden, öğretmenlerden, arkadaşlarından ve velilerdenbeklentilerini belirlemektir. Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmanın evrenini 2011 2012 eğitim-öğretim yılında, Elazığ ili merkez ilçede bulunan 32 ortaöğretim okulunun, dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıflarında öğrenim gören toplam 6556 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu sınıflardan basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 1391 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin beklentileri” adlı anket kullanılmıştır.Araştırma bulgularına göre; öğrenciler, öğretmenlerinden, derslerin daha eğlenceli ve zevkli geçmesini, konuların üzerinde daha fazla durmalarını, öğrencilere daha fazla yardımcı olmalarını, öğrencilere değer vermelerini ve öğretmenlerin derslere hazırlıklı gelmelerini istemektedirler.Öğrenciler, okul yöneticilerinden, okulun çeşitli bölümlerinin (lavaboların, tuvaletlerin, koridor, sınıf, bahçe, kantin, spor salonu vb) daha temiz olmasını beklemektedirler.Öğrenciler, arkadaşlarından,öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı saygılı davranmalarını ve hırsızlık yapmamalarını istemektedir.Öğrenciler velilerden, kendilerine karşı daha anlayışlı, duyarlı olmalarını ve fazla sıkmamalarını beklemektedirler.

Özet İngilizce :

The purpose of this study, students enrolledin secondary schools administrators, teachers, friends and parentsto determine the expectations.The study, having been done with descriptive scanning model, comprises a total population of 6556 students attending 9th, 19th, 11th, 12th classes in 32 high schools located at center of Elazığ in 2011-2012 academic year. Sample of the study is composed of 1391 students determined with simple random sampling method from among these classes. In collection of the data, a questionnaire titled "expectations of high school students" that is developed by the researcher has been used. According to research findings, students want from their teachers to make classes more funny and entertaining, to deal with subjects more, to help them more, to value them and to come to classes with preparation. Students want from school administrators to make various sections of the schools (sinks, WCs, corridor, class, garden, canteen, sport hall etc.) cleaner. Students want from their friends to behave respectfully towards each other and to their teachers and not to make theft. Students want from their parents to behave them more understandingly and sensitively and not to make so much pressure on them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :