Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin sahip olduğu değerler ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr.1, Kırıkkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin sahip olduğu değerler ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaçla Ankara İli Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 407 öğretmene Schwartz’ ın (1992) değerler listesi ile Podsakoff ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen örgütsel vatandaşlık davranışları ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin sahip olduğu değerler ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak belirlemek için korelasyon yapılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin sahip olduğu değerler ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Schwartz’ ın listesinde yer alan ve on boyutta toplanan değerler ile örgütsel vatandaşlık davranışlarını oluşturan beş ana davranış boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilere dayalı olarak en güçlü ilişkinin evrenselcilik değer grubu ile erdemlilik davranış boyutlarında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular literatüre dayalı olarak yorumlanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the relationship between the teachers’ values and their organizational citizenship behaviors. For this purpose, Schwartz’s (1992) list of values and the scale of organizational citizenship behaviors developed by Podsakaff and his colleagues have been applied to 407 teachers working in the schools of The District Education Directorate of Keçiören in Ankara. In the study correlation has been used to determine the relationship between the teachers’ values and their organizational citizenship behaviors statistically. At the end of the research it has been identified that there is a significant and positive relationship between the teachers’ values and their organizational citizenship behaviors. It has also been found that there are statistically significant relationships between the values collected in ten dimensions on Schwartz’s list and the five main behavioral dimensions comprising organizational citizenship behaviors. The strongest relationship has been observed between the universalism value group and civic virtue dimensions of behaviors based on the data obtained from the research.The findings of the study have been interpreted based on the literature.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :