Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin 2007 kimya dersi öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar: erzurum örneği

Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi1, Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kimya öğretmenlerinin kimya dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin ve uygulamada karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu durum çalışmasında veriler yarı-yapılandırılmış görüşmelerle Erzurum şehir merkezinde görev yapan19 öğretmen ile yüz yüze, 4 öğretmen ile de odak grup görüşmesi yapılarak toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve bulgular tablolar halinde verilmiştir. Bulgular öğretmenlerin kimya dersi öğretim programı hakkında çok az bilgilerinin olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin programdaki değişikliklerden ve yeniliklerden yeterince haberdar olmadıkları, programın öğrenci düzeyine uygun olmadığı, ders süresinin programı uygulamada yetersiz olduğu, kılavuz kitaplarının olmayışı, sınav sistemi ile programın uyumsuzluğu, programa yönelik hizmet içi kurslarının yetersizliği, veli ve yöneticilerin tutumu gibi etkenlerden dolayı kimya öğretim programının uygulanması esnasında bir takım sorunlar oluşturduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda öğretmenlerin çoğunluğu, kimya öğretim programı geliştirme çalışmalarına ve sürecine öğretmenlerinde dâhil edilmesi gerektiğini belirterek, öğrenci düzeyine ve sınav sistemine uyumlu bir programın geliştirilmesi gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine chemistry teachers’ views about chemistry curriculum and problems encountered in the implementation. Participants of this qualitative case study were consisted of 23 chemistry teachers, working in high schools in Erzurum city center through semi-structured interviews with 19 teachers face to face while a focus group interview with 4 teachers. The interview data were subjected to a content analysis and the findings were presented in tables in a descriptive manner. The findings showed that teachers’ knowledge or perceptions about the chemistry curriculum is rather weak, teachers are not aware of changes and reforms made in the chemistry curriculum. Additionally, a number of problems encountered during the implementation of the curriculum were that chemistry curriculum is not suitable to the students’ levels, lack of the time or number of the courses, lack of teachers’ guide books, inconsistency between the curriculum aim and the nationwide examination system, lack of in-service training for teachers about the curriculum, lack of parents and managers’ knowledge about or attitude toward chemistry curriculum. Moreover, majority of the teachers have suggested that teachers should be involved in the curriculum development process and the chemistry curriculum must be appropriate to the students’ level and must be parallel with the national university entrance examination system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :