Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının sınıf içi disiplin sağlamada tercih ettikleri ceza uygulamalarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1, Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi2, Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi3
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada öğretmen adaylarının sınıf içi disiplini sağlamak için hangi ceza uygulamalarını ne düzeyde tercih etme eğiliminde oldukları araştırılmaktadır. Nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama modelinde olan çalışmada, 2010-2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri, Yabancı Diller, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 163 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda cinsiyet, öğretim türü ve bölüm değişkenleri altında, öğretmen adayları psikolojik ve fiziksel ceza uygulamalarını sosyal ceza uygulamalarına oranla daha çok tercih ettikleri; psikolojik ve fiziksel ceza uygulamalarına “her zaman” düzeyinde katılırlarken, sosyal ceza uygulamalarına “bazen” düzeyinde katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Farklı/alternatif sınıf için disiplin uygulamalarının eğitim-öğretim sürecinde kullanılabilir olduğu bir süreçte, öğretmen adaylarının ceza uygulamalarına yönelik ortaya çıkan bu yaklaşımları öğretmen yetiştirme programlarında dikkate alınması gereken bir konu olarak belirmektedir.

Özet İngilizce :

It has been researched to determine in which levels the teacher candidates prefer punishment methods in order to secure the in-class discipline. The survey method which is one of the quantitative researches has been chosen for this study, and it has been applied to 163 students from various departments including the Computer Teaching and Technologies, Foreign Languages, Elementary Science Education and Primary Education at Çanakkale Onsekiz Mart University during the academic year 2010-2011. The study has reached, under the varieties of gender, education type and department, a conclusion that the teacher candidates prefer to choose psychological and physical punishment methods rather than social ones. During a period when different/alternative class discipline methods are useable, the attitudes of teacher candidates towards punishment methods must be taken into agenda of the teacher education programs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :