Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumlarinin incelenmesi (balikesir üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1, Balya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin geneline yönelik olarak tutumlarının belirlenmesidir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisine yönelik tutumlarıçeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada verilerin toplanmasıiçin Ekici (2008) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Geneline Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümüne (Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği) devam eden öğretmen adayları(n=470) oluşturmaktadır. Veriler, ilköğretim bölümünde farklıbilim dallarına devam eden dördüncü sınıf öğretmen adaylarından toplanmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin geneline yönelik olarak tutumlarında öğrenim gördükleri bilim dalı ve öğretim türü değişkenlerine göre anlamlıbir farklılık bulunmuştur. Genel olarak öğretmen adaylarının, öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumlarının hiçbirinde olumlu tutum yüzdesinin olumsuz tutum yüzdesinden büyük olmadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the teachers' attitudes towards the teaching profession courses in. To this end, teachers' attitudes towards the teaching profession courses were tested in terms of various variables. "Attitude Scale Towards Teacher Profession Courses in General" which was developed by Ekici (2008) was used. Teacher candidates attending Necatibey Balıkesir University, Faculty of Education, Primary Education Department constitute the study group. The data were collected from fourth-grade students (n=470) in the different departments of primary education departments ( Elementary Teacher Education, Elementary Mathematics Education, Science Education, Social Sciences Education, Early Childhood Education). Descriptive method was used in this study. As a result of this research, it was found that in the attitudes of the teacher candidates’ attitudes towards teaching profession courses, there was a significant difference according to the variables in terms of the departments in which they were attending and the teaching type. In general, it was found thatthe positive attitude percentage was not higher than the negative attitude percentage in none of the attitudes towards teaching profession courses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :