Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“neden yazı yazmıyoruz?”: sınıf öğretmeni adaylarının yazmayı engelleyen etmenlere ilişkin görüşleri (adıyaman üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının yazmayı engelleyen etmenlere ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcılarını Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 107 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yazma alışkanlığına sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının, ilk ve ortaöğretimde yazılı anlatım çalışmalarında genellikle atasözleri ve deyimlerin açıklamalarını yaptıkları, tür olarak deneme ve anı türünde yazdıkları, bu dönemde öğretmen tarafından belirlenen konularda yazmak zorunda kalmaları nedeniyle yazma çalışmalarına ilişkin olumsuz algılara sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmen adayları tarafından yazmayı engelleyen etmenlerin başında bilgi birikiminin ve deneyimin olmaması, ilgi eksikliği, yazmanın alışkanlık haline getirilmemiş olması, yazmaya odaklanamama ve söz varlığının geniş olmaması gösterilmiştir. Araştırmada öğretmen adayları özgüven eksikliği, eleştirilmekten hoşlanmama, yazmayı sevmeme ve yeterli motivasyon sağlanmaması, dili etkili kullanamama gibi nedenlerden dolayı yazma eylemini gerçekleştirmediklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonunda yazma becerisinin gelişimini sağlamaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine pre-service teachers’ opinions regarding writing obstacles. Participants of this study were 107 1st grade preservice teachers at Adıyaman University Faculty of Education, Department of Primary School Education. Qualitative research methods were applied in the study and data were collected via open-ended interview survey. In the analysis of data descriptive analysis technique was used. Findings of the study showed that teacher candidates do not have the habits of writing. Moreover, they indicated that they wrote often the description of proverbs and phrase in writing activities in primary and secondary education levels. Teacher candidates also stated that they wrote more often essays and memories. Furthermore, the findings of this study demostrated that teacher candidates had negative attitudes toward writing because they had to write on issues determined by the teacher in primary and secondary education. Additionally, teacher candidates emphasized that main factors preventing the writing were lack of knowledge, experience, and interest, absence of the habit of writing, inability to focus on writing, having limited vocabulary. Teacher candidates pointed out that they did not want to write because of lack of self-confidence, disliking writing, lack of motivation, and being unable to use language effectively. Finally, some suggestions were made to develop writing skills.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :