Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Koordinat düzleminde birim çember yardimiyla tanjant ve kotanjant fonksiyonlarinin grafik çiziminde sayi doğrusu kullanimi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma; ilköğretim matematik öğretmenliği programıöğrencilerinin koordinat düzleminde birim çemberi kullanarak tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının grafiklerinin çiziminde sayıdoğrusu kullanımlarınıaraştıran betimsel bir çalışmadır. Çalışmada nicel veri toplama yöntemlerinin yanında gözlem ve görüşme gibi nitel veri toplama yöntemleri de kullanılabilen tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinin nüfusça orta ölçekli bir ilinde yapılmıştır. Çalışma grubunu ilköğretim matematik öğretmenliği programına kayıtlı56 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilere on bir adet beşli Likert tipi ve altıadet açık uçlu soru sorulmuşve veriler analiz edilerek elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin koordinat düzleminde tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının grafiklerinin çiziminde sayıdoğrusunu doğru bir şekilde kullanamadıklarınıve birbirine bağlıolarak tanımlanan kavramlarıbirbirinden bağımsız gibi kullandıklarınıgöstermektedir. Buna göre öğrencilerin kavramlar arasındaki ilişkileri kurabilecekleri etkinliklerin yaptırılmasıönerilmiştir.

Özet İngilizce :

This is a descriptive study analyzing use of numerical axis in the graphic drawing of tangent and cotangent functions on coordinate plane by means of unit circle by primary education mathematics teaching department students. In addition to quantitative data gathering methods, scanmodel which has the capacity to apply qualitative data gathering methods like survey and interview have also been employed. The study has been conducted in a moderately populated Eastern Anatolian Region city in Turkey. Research group consists of 56 freshmen students registered to primary education mathematics teaching department. Participant students in the research have been directedeleven 5-Likert type and six open-ended questions; data have been analyzed and obtained findings have been interpreted. The results have demonstrated that students failed to appropriately use numerical axis in drawing tangent and cotangent functions’ graphics on coordinate plane and that they used interdependent concepts as if they were independent concepts. In the end it has been suggested that students should be led to activities which enable establishing inter-conceptual relations. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :