Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimya öğretiminde web destek aracı olarak moodle öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliği

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi1, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Moodle Öğretim Yönetim Sistemi [ÖYS]’nin ortaöğretim kimya öğretiminde web destek aracı olarak kullanılabilirliğini incelemektir. Bu amaçla 9. sınıf kimya öğretim programında yer alan “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretiminde web desteği olarak kullanılan Moodle ÖYS’nin öğrencilerin aka- demik başarı ve derse karşı ilgileri üzerindeki etkisine bakılmıştır. Çalışma grubunu, Erzurum merkezinde bulunan bir lisenin, iki farklı 9. sınıfında öğrenim gören toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araçsal durum çalışması yönteminin kullanıldığı çalışmada “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeli ile yapılmış ve web destek aracı olarak Moodle ÖYS kullanılmıştır. Uygulamanın sonunda başarı testi uygulanmış ve 13 öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Öğrencilerin Moodle ÖYS’yi kullanma sıklıkları ile başarı testinden aldıkları puanlar Kruskal-Wallis testiyle, mülakat verileri ise betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar web destek aracı olan Moodle ÖYS’nin öğrencilerin başarıları ve derse karşı ilgileri üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca Moodle ÖYS’nin kullanımında karşılaşılan sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate the usability of Moodle Learning Management System [LMS] as a web-support tool in teaching chemistry at secondary school. For this purpose Moodle LMS was used as the web-support tool for teaching “Chemistry in Our Lives” unit in the 9th grade high school chemistry curriculum and the its effect on students’ academic achievement and interest towards chemistry were investigated. The sample of the study was composed of total of 60 ninth grade students from two different classes in a high school in Erzurum. In this study in which instrumental case study was utilized as the research method, “Chemistry in Our Lives” unit was taught through Context-based ARCS InstructionalModel and Moodle LMS was used as the web-support tool. At the end of the implementation an achievement test was administered and semi-structured interviews with 13 students were done. The students' achievement test scores were compared with Kruskal-Wallis test according to the frequency of using Moodle LMS. Semistructured interviews were subjected to descriptive analysis. The results showed that Moodle LMS which was used as a web-supported tool had positive effects on students’ achievement and interest towards chemistry. In addition, the problems encountered during Moodle LMS implementation have been identified and various suggestions have been made to overcome these problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :