Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet tabanlı bir coğrafî bilgi sistemi uygulaması: seyyah

Yazar kurumları :
Araştırma Görevlisi, Erzincan Üniversitesi1, Doçent Doktor, Erzincan Üniversitesi2
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde özellikle bilişim teknolojileri alanında dikkate değer gelişmeler yaşanmaktadır. Bu çerçevede teknoloji bilgiyle etkileşmekte, disiplinler arası çalışmalar ayrı bir boyut kazanmaktadır. Bunun en tipik örneklerinden biri coğrafya alanında ortaya çıkmış; coğrafyanın enformatikle etkileşiminin bir sonucu olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) doğmuştur. Coğrafî bilgiyi derleyen, veri tabanında depolayan ve kullanıcıların ihtiyacı doğrultusunda analiz eden CBS, son dönemde internet ortamına taşınmıştır. İnsanoğlu böylece İnternet Tabanlı CBS ile tanışmıştır. Bu çalışmanın amacı, tarafımızdan geliştirilen ve bir İnternet Tabanlı CBS uygulaması olan Seyyah’ı tanıtmaktır. Seyyah, özellikle ortaokul ve lise düzeyinde öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Seyyah’ta vektörel yüksek çözünürlüklü haritalar kullanılmış; bu haritalara JavaScript kodları ile yakınlaştırma- uzaklaştırma, fare ile tutup çekme ve sürükleme gibi özellikler eklenmiştir. Dinamik haritalar üzerinde işlenilmesi plânlanan konuların yer aldığı açılabilir pencereler ve harita anahtarı oluşturulmuştur. Bu bilgi pencereleri Active Server Pages web programlama dili ile kodlanarak, doğrudan veri tabanına bağlanmıştır.

Özet İngilizce :

In the transformation process of industrial society to information society, remarkable changes especially in information technologies area are experienced. In this concept, technologies interacts with information and interdisciplinary studies gain different dimensions. One of the most noticeable typical examples of these interdisciplinary studies emerged in geography and Geographical Information Systems (GIS) spawned with the relations between the sciences, geography and informatics. GIS compiling geographical information, storing it in its database and analyzing it according to users’ needs has been recently moved to internet environment. Therefore, people introduced with Web - Based Geographical Information Systems (WebGIS). The aim of this study is to introduce Seyyah, a self- developed WebGIS application. Seyyah was designed to be used in especially elementary and high school instruction activities. High-resolution vectorial maps were used in the Seyyah, and extra features such as zooming and dragging with mouse by adding JavaScript codes to these maps were added. Then, the windows containing aimed topics over dynamic maps were opened and map keys were constructed. These information windows were directly connected to the database with the programming language, Active Server Pages.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :