Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarinda serbest etkinlikler dersinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 20. 07. 2010 tarihinde aldığı bir kararla İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesinde bir değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikle birlikte ilköğretim okullarında okutulmakta olan bazı derslerin saatleri azaltılırken Serbest Etkinlik uygulamalarına geçilerek bu dersin saati ise ilköğretim 1.2.ve 3.Sınıflarda 5 saat, 4.ve 5.Sınıflarda ise 4 saat olarak belirlenmiştir. Yapılan bu araştırma ile ilköğretim okullarında 2010-2011 öğretim yılında uygulamaya başlanan Serbest Etkinlikler derslerinin nasıl uygulandığı, derslerdeki uygulamalar, problemler ve problemlerin çözümüne ilişkin öneriler Sınıf Öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden görüşme tekniğinin kullanıldığı bir araştırmadır. Araştırmada kullanılan görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Serbest etkinlikler dersinin değerlendirildiği bu çalışmada 40 sınıf öğretmeni ile görüşülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler ise içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda; katılımcıların çoğu bu derste başka dersleri işledikleri, dersin saatlerinin fazla olduğunu, derse ilişkin bir öğretim programı-kılavuz ya da örnek uygulama modüllerinin olmamasının dersin etkililiğini olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. 

Özet İngilizce :

Ministry of Education Head of the Board of Education has made a change about Primary School Weekly Schedule on 20.07 2010. Some of the courses' hours has decreased and a new lesson called Leiusre Tıme Acvities came ın currıculum.This lesson has a lot of goals some of them are;students may love schools through educational and entertaining activities,make a family atmosphere in school for students,make students express themselves in a comfortable way,feeling themselves safe and keeping them happier etc.This research's aim is to see how this lesson is going in schools,what kind of problems do teachers have and how can this lesson be improved according to classroom teachers' views.This research is a qualitative study and interview technique was used,an interview form which had developed by researchers was used also.Data were obtained from 40 classroom teachers and analyzed by the researchers with content analysis.The results show that; some other lessons have been made in leisure time activities,teachers say that weekly hours for this lesson should be decreased,also they need a currıculum guide for this course.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :