Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmen adaylarinin öğrenme stillerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, farklıöğrenme stillerine sahip öğretmen adaylarının genel öğrenme stillerini belirlemektir. Verilerin analizinde frekans ve çift yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki öğretmen adaylarının % 66,8’i (n=231) Ayrıştıran öğrenme stili, %22,8’inin (n=79) Özümseyen öğ-renme stili, %5,5’i (n=19) Değiştiren öğrenme stili, %4,9’u ise (n=17) Yerleştiren öğrenme stili'ne sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrenme stilleri ile eğitim arasında anlamlıbir fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine general learning styles of teacher nominees with versatile learning styles. In data analyses, frequency and two-way variance analysis (ANOVA) were used. It was determined that 66,8 % (n=231) of teacher nominees within the scope of the research had Separator learning style, 22,8 % (n=79) of them had Absorbent learning style, 5,5 % (n=19) of them had Transformer learning style; whereas 4,9% (n=17) had Establisher learning style. There has been a significant difference between learning styles and training. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :