Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının dizi ve serilerle ilgili zihinsel modellerinin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Dç. Dr., Atatürk Üniversitesi1, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
686
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü sınıfında okuyan öğrencilerin dizi ve serilerle ilgili zihinsel modelleri belirlenmeğe çalışılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin kavramlar için oluşturdukları zihinsel modeller, gerçek bilimsel modellerle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın verileri 10 öğretmen adayı ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve bu görüşmeler esnasında öğretmen adaylarının çizmiş oldukları görselleştirmelerden elde edilmiştir. Araştırma sonunda bazı öğrencilerin diziler, seriler ve bunların özellikleri ile ilgili benzer zihinsel modellere sahip oldukları fakat öğrencilerin gerçek bilimsel modellere uygun olmayan modeller oluşturdukları belirlenmiştir. Öğrencilerin bazılarının ise dizi ve serileri ile ilgili kavramlara yönelik zihinsel model oluşturamadığı ve yorum yapamadıkları gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, 3rd grade elementary school mathematics education students’ cognitive models about sequences and series were determined. In the study, there was a comparison between students’ cognitive models and real scientific models. In the study, the data were gathered from the semi-structured interviews with 10 stu- dents and visualizations were obtained during these interviews. At the end of the study, results indicated that students have similar cognitive models about the series, sequences and their properties. However, students’ responses during the interviews are not appropriate when the scientific models were considered. In addition, some students were able neither to construct cognitive models nor to make a comment about sequences and series.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :