Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmen adaylarının kümelerle ilgili kavramsal bilgilerinin analizi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç Dr., Kastamonu Üniversitesi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının küme kavramıyla ilgili algılarını kümenin tanımı, küme gösterim yöntemleri, bu yöntemler arasındaki bağlantılar, eleman ve altküme kavramları üzerinden değerlendirmektir. Bu çalışmanın yöntemi durum çalışması niteliğindedir. Araştırmacılar tarafından alan uzmanlarının da görüşlerine başvurularak hazırlanan “Küme Kavramı Bilgi Testi” katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları arasında, öğretmen adaylarının küme örneği verirken gösterdikleri başarıyı kümenin tanımlamasında gösteremedikleri bulunmuştur. Araştırmanın diğer bir sonucu da, öğretmen adaylarının küme gösterimlerinde ortak özellik yöntemi ile ilgili sıkıntılar yaşadıkları tespitidir ve bu sıkıntıların matematiksel işlem hatalarının yanı sıra ortak özellik yöntemi ile alakalı bulunan kavram yanılgılarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to evaluate mathematics teacher candidates’ conception of sets based on definition of a set, representations of sets, relationship between these representations, showing elements of a set, and concept of subset. The methodology of the current study is case study. By taking opinions of the experts from the field of mathematics education, “Sets Knowledge Test” was developed by the researchers and applied to all participants. Among the results of the study, teacher candidates were found more successful in providing an example for sets than in defining sets. Another result of the study was that teacher candidates had difficulty in using rule method and that this difficulty resulted from teacher candidates’ misconceptions of rule method as well as errors in mathematical operations. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :