Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik dersi öğretim programı ve uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr.1, Atatürk Üniversitesi2 Arş.Gör.3, Atatürk Üniversitesi4
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmenler tarafından öğrenme ve öğretme sürecinde bilinçli ve doğru olarak kullanılması, eğitimin niteliğine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmada, ilköğretim matematik öğretmenlerinin program ve programın uygulanması sürecine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir durum çalışması olup; Erzurum il merkezindeki 66 ilköğretim matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçları, yapılandırmacı yaklaşımı esas alan ilköğretim matematik dersi öğretim programının, her ne kadar yeni bir anlayışla hazırlanmış olsa da öğretmenlerce uygulanması aşamasında hedefine istenilen düzeyde ulaşamadığını, öğretim sürecinin planlanması ile öğrenme ortamlarındaki uygulamalar arasında bir sıkıntı yaşandığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

Teacher’s conscious and accurate use of the elementary mathematics teaching program, can directly contribute to the quality of the education that students receive. In this context, this case study aimed to determine the views of the teachers towards the elementary education mathematics curriculum and its application. The study was carried out on a total of 66 elementary education mathematics teachers in the city centre of Erzurum. The results of the study indicated that although elementary education mathematics teaching program was prepared with a new understanding, it did not reach achieve the desired level when implemented by the teachers. The problem lay in the gap between the planning of the teaching process and the application in the learning environment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :