Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademede öğrenim görmekte olan öğrencilerin genel benlik saygılarının öğrenci başarısı ve bazı değişkenler açısından incelemesi

Yazar kurumları :
Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi1, Dr. Emniyet Genel Müdürlüğü2
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin genel benlik saygılarının öğrenci başarısı ve cinsiyet, yaş, kardeş sayısı ve okulun bulunduğu yer gibi bir kısım değişkenler bakımından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırma verileri Benlik saygısı ölçeği ve Başarı Tespit Sınavı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma genel tarama modeline uygun olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Konya’da yer alan farklı ilköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan 978 kız, 1022 erkek öğrenci olmak üzere toplam 2000 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Öğrenciler çalışmaya veri tabanına yüklü çevrimiçi ölçekleri doldurarak katılmışlardır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında; İlköğretim öğrencilerinin genel benlik saygısının okul yerleşim yerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı, büyükşehirlerde oturan öğrencilerin genel benlik saygısı puan ortalamalarının köylerde anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. İkinci bulguda ilköğretim öğrencilerinin genel benlik saygılarının cinsiyetleri bakımından farklılaştığı, kız öğrencilerin genel benlik saygıları, erkek öğrencilerinkine göre anlamlı seviyede daha yüksek çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen başka bir bulguda ise İlköğretim öğrencilerinin saygıları ile BTS puanları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen son bulguda ise İlköğretim öğrencilerinin genel benlik saygısı puanlarının kardeş sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı ile başarı güdüsü puanlarının sınıf seviyesine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

You need to insert an English abstract into this section following account exactly The purpose of this study is to find out whether general self-esteem levels of primary school second-level students differentiate in terms of student success and some variables such as gender, age, number of siblings and location of school. Research data was collected by Self-esteem scale and Achievement Assessment Test (AAT) scale. The research was designed in accordance with general screening model. The study group of the research was 2000 students – 978 girls and 1022 boys – studying at different schools in Konya. Students participated in the study were selected through a random sampling method. Students took part in the study by completing the online questionnaires stored on the database. First finding from the study indicated that self-esteem of primary school students differentiated significantly according to the location of school and that students living in metropolises had significantly higher self-esteem scores than those of students living in villages. Second finding revealed that general self-esteem of primary school students differentiated with respect to gender, that is, self-esteem levels of girls were significantly higher compared to boys. Another finding from the research showed a significant positive relationship between general self-esteem and AAT scores of students. Final finding of the research was that general self-esteem scores of students did not significantly differentiate according to the number of siblings and their achievement motive scores did not significantly differentiate in terms of grade level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :