Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ii. kademe fen ve teknoloji ders kitaplarındaki ünite sonu değerlendirme sorularının incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi1, Öğretmen, Sultanköy İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

Ders kitapları, hem öğretmen hem de öğrenciler açısından eğitim-öğretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olup öğrencilerin öğrenmesi üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Değerlendirme ise eğitim-öğretim sürecinin etkinliğinin belirlenmesi ve öğrencilerin gelişimlerine daha fazla katkı sağlanabilmesi için gerekli olan bir yargılama sürecidir. Bu nedenle, Fen ve Teknoloji ders kitaplarında yer alan soruların ölçme değerlendirme boyutu göz ardı edilemeyecek kadarönemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı ilköğretim 2. kademe Fen ve Teknoloji ders kitaplarındaki ünite sonu değerlendirme sorularını Bloom Taksonomisine göre incelemek ve bu sorularla ilgili öğretmen ve öğrencilerin düşüncelerini belirlemektir. Araştırma betimsel (descriptive) bir çalışma olup, veriler üç farklı kaynaktan toplanmıştır. İlk olarak ilköğretim ikinci kademede kullanılan üç farklı yayınevine ait beş adet Fen ve Teknoloji ders kitabının doküman analizi yapılmıştır. İkinci olarak Edirne il merkezinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 20 öğretmen ve 30 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ders kitaplarındaki ünite sonu değerlendirme sorularının çok büyük oranda bilgi basamağında olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu küçük oranlarda kavrama düzeyindeki sorular takip ederken; uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sorular ise yok denecek kadar azdır. Öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda bilgi basamağına ait soruların öğrencilerin en çok sevdikleri sorular olması oldukça düşündürücüdür. Öğretmenler soruların sayısının arttırılmasını vurgularken, öğrenciler soruların öğrendiklerini pekiştirmeye ya da onları sınava hazırlamaya yönelik olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

Textbooks are indispensable constituent of teaching-learning process for both teachers and students, and have a great influence on students’ learning. As for assessment, is a process of making judgements which is necessary for determining the effectiveness of teaching-learning process, and also to be able to effectively contribute to students’ progress. Therefore, the measurement and assessment dimension of the questions in the science textbooks is significant so that cannot be disregarded. In this context, this study sought to determine the cognitive levels of end-of-unit questions in the middle school science textbooks according to Bloom’s taxonomy, and also to reveal the views of teachers and students about these questions. The research is a descriptive study, and the data were collected from three different sources. At the outset, five Science and Technoloy textbooks used in the sixth, seventh and eighth grades at the Turkish middle schoolse were analyzed. Then, the semi-structured interviews were conducted with 20 Science and Technology teachers and 30 students in Edirne that were selected with through appropriate sampling method. Based on the research findings, there was a preponderance of knowledge level questions in science textbooks. While the questions at the comprehension level follows the knowledge level questions with smaller portions, the questions at the level of application, analysis, sythensis, evaluation were almost missing in the middle school science textbooks. Based on the interview results conducted with students and teachers, it is quite engrossing that the knowledge level questions are the most liked questions by students. While teachers emphasized the need for increasing the number of the end-of-unit questions,the students stated that the questions should provide opportunity for repeating, reinforcing what they have learnt before or preliminary for exams.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :