Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim beşinci sinif öğrencilerinin sosyal bilgiler programinda verilen değerleri edinme düzeyleri (erzincan örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Arş. Gör.1, Erzincan Üniversitesi2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler öğretim programında verilen değerleri edinim düzeylerini belirlemeye yönelik, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 2009-2010 öğretim yılında seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen Erzincan il merkezindeki 11 ilköğretim okulunda beşinci sınıfta bulunan 506 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Keskin (2008) tarafından geliştirilen “Değerler Eğitimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular SPSS programıyla analiz edilmiştir. Cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu ve televizyonda en çok izlenen program türü değişkenlerine göre öğrencilerin değerleri edinim düzeylerinde anlamlıfarklılıklar bulunmuştur. 

Özet İngilizce :

The aim of the study is to determine the acquisition level of values of fifth grade primary school students given in social studies curriculum. Survey model was used and the sample of the study consisted of 506 fifth grade student withrandomly determined in 11 primary school in Erzincan, in 2009-2010 education year. Values Education Scale, developed by Keskin (2008) has been used in this study.  The data was analyzed by SPSS. There are significant differences in the acquisition level of values of students in respect to gender, parent’s education level and program type that most watched on television. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :