Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6,7 ve 8. sinif öğrencilerinin doğru parçasi, doğrusallik, işin ve açi kavramlarini algilama düzeyleri

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1, Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Geometri varsayımlar ve tanımlıkavramlar üzerine kurulur. Geometri dersindeki nokta, doğru, doğru parçasıgibi temel kavramların yanlışanlaşılması, öğ-rencilerin diğer geometri konularınıtam olarak kavramalarınıgüçleştirecektir. Bu çalışmanın amacı, geometrinin anlaşılmasında temel olan doğru parçası, doğrusallık, ışın ve açıkavramlarıile ilgili ilköğretim 6, 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin algıdüzeylerini tespit etmektir. İlköğretim Matematik Programıçerçevesinde, uzman görüşleri alınarak yarıyapılandırılmışdört adet açık uçlu soruyla Görüşme Protokolü (GP) oluşturulmuş-tur. GP ile öğrencilerin doğru parçası, doğrusallık, ışın ve açıkavramlar hakkındaki görüşleri alınmıştır. Öğrenci görüşleri algıdüzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Her bir algıdüzeyi bir tema olarak alınmışve her bir tema öğrencilerin kavramlarıilişkilendirdikleri kavramlara göre alt temalara ayrılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi; sekiz ilköğretim okulundaki 6, 7 ve 8 sınıflarında rasgele seçilen birer şubede öğrenim gören toplam 461 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin doğru parçası, doğrusallık, ışın ve açıyıanlamlandırmada zorlandıkları, bu kavramlarıbirbirleri ile karıştırdıklarıve anlamada güçlükler yaşadıklarıortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Geometry is established on the undefined and defined concepts. Misunderstanding of the basic concepts in geometry lesson, students will prevent to comprehend on the understanding of other geometry issues exactly. The purpose of this study is to determine the primary six, seven and eight grade students’ the levels of perception and their misconceptions related to the line segment, linearity, ray and angle concepts (defined concepts) which are the basic conceptsInterview protocol including semi-structured essay type questions was formed (GP) in the light of expert opinions of GP under Elementary Mathematics Program framework. The interview protocolwas asked students’ responses about line segment, linearity, ray and angle. Students’ opinions are classified according to their levels of perception. Themes were determined for each level of perception and each theme were divided sub-themes according to the students’ relationship concepts. The descriptive analysiswas used for data analysis. Sampling consists of eight primary schools in which each six, seven and eight grade classrooms randomly including 461 of students. Survey method is carried out as a research method. As a result, the students have been identified some difficulties on which the comprehension of the basic geometry concepts such as line segment, linearity, ray and angle. In addition, these concepts are confused with each other and they have some misconceptions. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :