Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretiminde laboratuar yönteminin ilköğretim matematik bölümü öğrencilerinin başarisi üzerine etkisinin araştirilmasi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Fizik Öğretiminde Laboratuar Yönteminin kullanılmasının öğ-rencilerin akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır. Çalışma 2006–2007 eğitimöğretim dönemi bahar yarıyılında ilköğretim matematik bölümü öğrencileri ile yapılmıştır. Çalışmanın sonunda laboratuar yöntemi kullanılarak ders anlatılan deney grubu öğrencilerinin akademik başarılarının olumlu yönde etkilendiği gözlenmişve konu ile ilgili bazıönerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, effect on students’ academic achievement was investigated using the laboratory method in teaching physics. This study carried out with undergraduate mathematics students in 2006-2007 spring semesters. From the obtained results, it was seen that, the usage of laboratory method in education of physics affected positively to academic success and it was proposed some suggestion in this subject. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :