Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli uygulama düzeyleri

Yazar kurumları :
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi1, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi2, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi3, Arş. Gör., Erzincan Üniversitesi4
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji öğretmenlerin, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinden biri olan ve eğitimde çok kullanan işbirlikli öğrenme modeli hakkındaki bilgi ve uygulama düzeylerinin belirlemesine yöneliktir. Çalışmanın örneklemini; Doğu Anadolu Bölgesinin Ağrı, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Kars ve Muş illerinde görev yapan toplam 248 fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak işbirlikli öğrenme modeli bilgi ve uygulama düzey belirleme ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan ölçek; A ve B grubu olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Soruların bir kısmı likert bir kısmı ise açık uçlu olarak verilmiştir. Ölçme aracında elde edilen veriler değerlendirildiğinde; öğretmenlerin kısmen bu model hakkında bilgilerinin olduğu fakat bu modelin uygulama aşamasında zorluk çektikleri ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this present study was to examine science and technology teachers’ views about knowledge levels and practice of the cooperative learning model which student-centered instruction and one of the many uses in the education. The sample of this study composed of 248 science and technology teachers who served from Agri, Ardahan, Igdir, Erzurum, Kars andMusprovinces ofscienceandtechnologyteachers of the EasternAnatolia Region. As the data collection instruments, cooperative learning model scale were used. Scaleused in this study, consists ofeightquestions. Some oftheopen-endedquestions areprovided asapart of theLikert. The data obtainedwere evaluatedmeasurement tool. According to the data obtained from the analyses, teachersinformationaboutthis modelispartly, but cannot do onthe applicationclasses and how theyhad troubleemerged.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :