Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerde okul zorbaliğinin bazi değişkenlere göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr.1, Kırıkkale Üniversitesi2, Kurul Üyesi3, Kurul Başkan Yardımcısı4
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ergenlerin okul zorbalığının bazıdeğişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun 373 (%51.2) kız, 356 (%48.8) erkek olmak üzere toplam 729 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracıolarak Koç (2006) tarafından geliştirilen “Öğrenci İlişkileri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Öğrenci İlişkileri Tutum Ölçeği’nin zorba kişilik ve zorbalıktan kaçınma alt ölçek puanlarıcinsiyete göre anlamlıfarklılık gösterirken; kendine güven alt ölçek puanının cinsiyete göre anlamlıbir farklılık göstermediği görülmüştür. Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre Öğrenci İlişkileri Tutum Ölçeği’nin zorba kişilik, kendine güven ve zorbalıktan kaçınma alt ölçeklerinin anlamlıfarklılık göstermediği görülmüştür. Öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerine göre zorba kişilik alt ölçeği anlamlıfarklılık gösterirken; kendine güven ve zorbalıktan kaçınma alt ölçekleri anlamlıfarklılık göstermemiştir. Araştırma bulgularına göre ilgili literatür doğrultusunda tartışılmışve önerilerde bulunulmuştur. 

Özet İngilizce :

This study aims to analyze school bullying of adolescents according to some variables. The study group consists of a total of 729 students of whom 373 (%51.2) are females and 356 (%48.8) males. Developed by Koç (2006), "Student Relationships Attitude Scale" (SRAS) was used as a data collection instrument in this study. As a result of the study it was found that while bullying personality and avoidance from bullying subscale scores show a meaningful difference according to gender, there is no meaningful difference in self assertiveness subscale score according to gender. It was also found that there is no meaningful difference in bullying personality, self assertiveness and avoidance from bullying subscales scores of SRAS according to the education level of the students' mothers. On the other hand, it was found that there is a meaningful difference in bullying personality subscale scores according to the education level of students' fathers while there is no meaningful difference in self assertiveness and avoidance from bullying subscale scores. The findings of this study were discussed and suggestions were made in line with the relevant literature. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :