Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enerji dönüşümü kavramının farklı öğrenim seviyelerinde öğrenilme durumunun araştırılması

Yazar kurumları :
Öğr. Gör., Bayburt Üniversitesi1, Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji dönüşümü kavramını anlama düzeylerini ve mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu araştırmada gelişimci araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem dahilinde veri toplama aracı olarak kavramsal anlama testi ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan testte yazılı cevap gerektiren sorulara yer verilmiştir. Test ilköğretimden 35, ortaöğretimden 35 ve üniversiteden 25 öğrenci olmak üzere 95 öğrenciye uygulanmıştır. Ayrıca, toplam 15 öğrenciyle mülakatlar yapılmıştır. Test ve mülakatlardan elde edilen veriler enerji dönüşümü kavramıyla ilgili anlamaların farklı kategorilerde olduğunu ve bu kavramın her üç öğrenim seviyesindeki öğrenciler tarafından yeterince anlaşılamadığını göstermektedir. İlköğretim seviyesindeki öğrenciler enerji dönüşümü kavramını günlük hayattaki kullanımı ile ilişkilendirirken, orta öğretim ve üniversite öğrencileri ise açıklamalarında daha çok bilimsel tanım ve okul bilgisine bağlı kalmışlardır. Ayrıca, tüm öğrenim seviyelerinde bu kavramlarla ilgili kavram yanılgıları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This paper describes an investigation of the conceptions and misconceptions of energy conversion held by students at primary and secondary schools and student teachers at a faculty of education. The study employed developmental research methodology. In order to collect the data, both a conceptual understanding test and semi-structured interviews were used. Before the main study, a pilot study was con- ducted with 45 students, thereby, some revisions could be done to improve the test’s quality. A total of 95 students (35 from primary, 35 from secondary and 25 from university) responded to the test, which consisted of questions that require written answers. In addition, interviews were conducted with 15 students in total. The data from the test and interviews showed that the concept of energy conversion were not fully understood by the students. Misconceptions have been determined at all levels of education. Implications for curriculum and school education are drawn from the results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :