Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elektrik akımı ile ilgili kavramların gelişiminde v- diyagramlarının etkisini belirlemeye yönelik bir pilot çalışma

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. 2, KTU1, Arş. Gör. 3, KTU2
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, V-diyagramlarının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı ile ilgili kavramlarının gelişimine ve duyuşsal ve psikomotor becerilerine etkisini araştırmaktır. Çalışma Trabzon ilinde yer alan bir ilköğretim okulunun 7. sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada basit deneysel yöntemin tek grup son test modeli kullanılmıştır. Veri toplamak amacı ile öğrencilerin yazdıkları yansıtıcı yazılar, hazırladıkları V-diyagramları ve duyuşsal ve psikomotor becerileri belirleme gözlem formlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonunda V diyagramının öğrencilerin psikomotor becerilerini geliştirdiği bilişsel alanda kavramsal öğrenmeye katkı sağladığı ve duyuşsal alanda ise öğrencilerin alma, karşılık verme gibi alt düzeyde de olsa öğrenmelerini etkilediği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effect of V-diagrams on development of concepts related to electric current and students’ affective and psychomotor skills. The study is conducted with twenty, 7th grade primary school students in Trabzon. To collect data reflective writings that students written after the application, V-diagrams students prepared during the application and data collected from observation forms to determine students’ affective and psychomotor skills are used. At the end of the study it has seen that V-diagrams improve students’ psychomotor skills, it has contribution to conceptual learning in cognitive area and it affects students’ lower level affective skills as receiving, responding to phenomena.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :