Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ebeveyn otorite ölçeği’ni (eoö) türkçeye uyarlama çalışması

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Erzincan üniversitesi1, Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, “Ebeveyn Otorite Ölçeği”ni (EOÖ) Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Araştırmanın örnekleminde 6-14 yaş arası çocuğu olan 330 anne ve 330 baba olmak üzere toplam 660 ebeveyn yer almıştır. İlk olarak EOÖ’nin araştırma kapsamında kullanılabilmesine ilişkin izin alınmış ve alan uzmanlarının görüş ve önerileri çerçevesinde ölçeğin Türkçe formu oluşturulmuştur. Daha sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. En son aşamada ise EOÖ’nin anne ve babalar için tanımlayıcı istatistik değerleri hesaplanmış ve ham puanlara ilişkin yüzde, z ve T puan dönüşümleri yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları “serbest otorite” boyutunda .85, “yetkeci otorite” boyutunda .87, “yetkili otorite” boyutunda ise .85 olarak bulunmuştur. Ölçeğin farklı zamanlardaki uygulama güvenirliği ise; “serbest otorite” boyutunda .96, “yetkeci otorite” boyutunda .97 ve “yetkili otorite” boyutunda .93 olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, “Parental Authority Questionnaire (PAQ)” was adapted into Turkish. 330 mothers and 330 fathers with children from 6-14 years for a total of 660 parents took part in sample. First, the permission of PAQ was taken to be used within the scope of the research and under the views and suggestions of experts the Turkish form of scale was established. After that, the validity and reliability of the scale were analyzed. In the final stage, descriptive statistics of the PAQ for mothers and fathers were calculated and the percent of the raw scores, z and T scores conversions were calculated. The internal consistency coefficients of the scale was found to be .85 in the dimension of “permissive authority”, “authoritarian authority” .87, and “authoritative authority” .85. In practice the reliability of the scale for different intervals were .96 for “permissive authority”, .97 “authoritarian authority” and .93 “authoritative authority” respectively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :