Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar destekli 3d öğretim materyallerinin kavram yanilgilari üzerindeki etkisi: atomun yapisi ve orbitaller

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1, Prof. Dr. Muğla Üniversitesi2
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışma  bilgisayar  destekli  3D  öğretim  materyallerinin  atomun  yapısı ve orbitaller  konusu  ile  ilgili  öğrencilerde  görülen  kavram  yanılgılarını  gidermedeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini Fen Bilgisi Öğ-retmenliği birinci sınıfta öğrenim gören toplam 145 (Deney grubu=72; Kontrol grubu=73) öğrenci oluşturmaktadır. Kimya dersinin atomun yapısı ve orbitaller konusu deney  grubuna  3D  Max  9  programıyla  araştırmacılar  tarafından  üç  boyutlu  olarak geliştirilen resim, animasyon ve  simülasyonlarla Bilgisayar Destekli Öğretim yöntemiyle anlatılmıştır. Ayrıca, deney grubundaki öğrencilere her ders sonrası bilgisayar laboratuvarında uygulama imkânı tanınmıştır. Kontrol grubunda ise ders iki boyutlu resim ve animasyonlarla desteklenerek  geleneksel yöntemle yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak atomun yapısı ve orbitaller konusunda açık uçlu sorulardan oluşan test kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerin atomun yapısı ve orbitaller konusunda ka vram yanılgılarına sahip olduğunu göstermektedir. Uygulama sonrası elde edilen veriler  ise  başarı  öntestinde belirlenen  kavram  yanılgılarının  giderilmesinde  Bilgisayar Destekli Öğretim yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre çok daha etkili bir yöntem olduğu ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effects of computer-based 3D m aterials to overcome students’ misconceptions related to atomic structure and orbitals topics. The  sample  of  this  study consists of 145 (Experimental group=72; Control group=73) freshman students enrolled department of science education. The atomic structure  and  orbitals  was  taught  to  the  experimental  group  through computer  assisted  instruction  using  three-dimensional pictures, animations and simulations developed by 3D Max 9. Additionally, students in the experimental group practice in the computer laboratory every lesson. Students in the control group were instructed with  traditional  instruction.  As  a data collection tool a  questionnaire consisting of open-ended questions related to atomic structure and orbitals was used. The findings showed  that  students  have  misconceptions  related  to atomic structure and orbitals. After  the  instruction,  the  obtained  data  revealed  that computer assisted instruction more  effective  method  than  traditional  method  to overcome  students’  misconceptions.

Anahtar kelimeler :

3D ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :