Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazi kimya kavramlarina yönelik iki kademeli çoktan seçmeli bir testin geliştirilmesi ve uygulanmasi

Yazar kurumları :
Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi1 Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, buharlaşma, buhar basıncı ve buharlaşma hızı kavramları ile ilgili iki kademeli çoktan seçmeli bir test geliştirmek ve bu testin uygulanabili rliğini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle, ilgili konularda öğrencilerin sahip  oldukları  kavram  yanılgıları  literatür  ışığında  tespit  edilmiştir.  Daha  sonra, tespit edilen kavram yanılgıları dikkate alınarak 16 sorudan oluşan iki kademeli ço ktan seçmeli teşhis edici test geliştirilmiştir. Geliştirilen test, kimya öğretmenliği pro gramına  kayıtlı  208  kişilik  bir  öğrenci  grubuna  uygulanmış,  teste  ait  madde analizi yapılmış, ayrıca öğrencilerin teste verdikleri cevaplar değerlendirilerek sahip oldukları kavram yanılgıları tartışılmıştır. 

Özet İngilizce :

The  aim  of  this  study  is  to  develop  a  two-tier  multiple-choice  instrument about  evaporation,  evaporation  rate  and  vapor  pressure  and  to  investigate  its applicability. Firstly, with this aim, in the light of literaure  students’ misconceptions were  determined  relating  to  these  concepts.  Later,  based  on  the misconceptions idendified the two-tier multiple-choice diagnostic instrument consisting of 16 items was  developed.  The  test  was  conducted  to  a  sample  of  208  students  engaged  in chemistry teacher program, matter analysis of the test items was carried out and the misconceptions held by the students were discussed by evaluating their responses to the items.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :