Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yenilikler, öğrenme ve ekonomik kalkınma: gelişmiş bölgesel ekonomiklerden örnek uygulamalar

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

1990'ların ortalarından itibaren bilgi, öğrenme ve yenilik faktörleri büyüme ve kalkınma çalışmalarında ön plana çıkmıştır. Bu unsurlar, günümüzde de önemini korumaktadır. Çalışmanın temel amacı ; yenilikler, öğrenme ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Öğrenen ekonomi olgusundan doğmuş olan öğrenen bölgeler yaklaşımı konunun değerlendirilmesinde önemli bir çerçeve sunar. Çalışma, Avrupa'daki örnek bazı öğrenen bölgeler üzerinde odaklanmaktadır. Çalışmadan çıkarılabilecek ana bulgu; Avrupa öğrenen bölgelerinin yaratılması ve geliştirilmesinde hayat boyu öğrenme, kolektif ve etkileşimli öğrenme, ağ oluşturma, yeni öğrenme kültürü, sosyal katılım ve işbirliğinin oldukça önemli olduğudur. Bu nedenle, gerek AB gerekse ulusal hükümetler bu alanlarda, özellikle de hayat boyu öğrenme konusunda ciddi destekler sunmaktadır.

Özet İngilizce :

Knowledge, learning and innovation factors have been seen in the studies of economic growth and development by the middle of 1990's. These factors are still very important nowadays. The main purpose of this study is to research the relationship between innovations, learning and regional development. The approach of learning regions arousing from the learning economy builds the main structure of the study. The study focuses on some learning regions in European Countries. We concluded that longlife learning, collective and interactive learning, networking, new learning culture, social inclusion and cooperation are very important in the creating and developing of learning regions. So, both European Union and national goverments support these topics, especially longlife learning.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :