Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni bir dünya görüşü olarak atatürkçülük

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

1920’lerde teşekkül etmeye başlayan yeni Türk Devleti’nin önünde, siyasî tercih seçeneği olarak üç sistem bulunuyordu: İslâmiyet, Komünizm ve Klasik Demokrasi. Dünya görüşü esnek bir kavram olarak hem bir nazariye hem de bir aksiyondur. Bir yerde ortak şuur, bir yerde yaşayış tarzıdır. Bir çağın veya çağların ürünü, düşünceleri besleyen ana topraktır. Batı insanının şuuruna yön veren düşünceleri üç başlık etrafında toplayabiliriz: Hıristiyan dünya görüşü, burjuva dünya görüşü, sosyalist dünya görüşü. Kilise başlangıçta ezilenler adına konuşurken sonra Sezar’ın emrine girdi. Yığınları uyuşturmak, ayaklanmaları önlemek ve imtiyazları meşrulaştırmak için Tanrıya yalan söyletmiş, bir avuç derebeyinin fetvacısı olmuştur. Bir dünya görüşünden çok değişmez bir mertebeler dizisi içinde dondurulmuştur. Hıristiyanlığı bir kurtuluş ışığı olarak gören köleler şimdi toprak kölesidirler. Çalışan, vergi veren, adsız ve haysiyetsiz bir kalabalıktır. Türk dünyasında İslam, 19. yüzyıla kadar vahye dayalı insanları birleştiren, bütünleştiren, Mimar Sinan, İtri, Mevlana gibi Türk büyüklerinin yetişmesinde bir ilham kaynağı olan bir din idi. Ancak 19. yüzyılda Osmanlı’nın gerilemesi, sonuçta çöküş sürecine doğru girişi neticesi yeni Türk devletinin kurulmasında ve yönetilmesinde yeni bir dünya görüşü olarak Atatürkçülük benimsenmiş, devlet sistemi ile dinin alanları birbirinden ayrılmıştır.

Özet İngilizce :

In the beginning of the establishment of Republic, there were three political choices in front of new Turkish State. Islamism, Communism, and Classical Democracy. Worldview as an indefinite concept is both a theory and an action. It is a collective conscious in a place and a life style in another area. It is a product of centuries and a motherland, which feeds the thoughts. We can classify thoughts, which orient conscious of western people into three subtitles. Christian worldview bourgeois worldview, socialist world view. Church was speaking o behalf of under repressed people, later became under the yoke of Sezar. Church became the mouth of a small minority of feudal lord to intoxicate masses to prevent the revolt, to legalize privileges in the name of God. Islam in Turkish land was a religion which revealed by God, connects people in a whole, give inspiration to educate people like Mimar Sinan, Itri, Mevlana. But, in 19th century onward by collapsing Ottoman Empire and reestablishing a new Turkish State Kemalism as a new governing system was accepted. It is given to religion a new role in accordance to new age.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :