Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Pek çok öğrencinin belirttiği ve öğretmenlerin de gözlemlediği gibi yazma becerisi, yabancı dil öğrenirken öğrencilerin en çok zorlandığı dört temel beceriden biridir. Yazma becerisinin yabancı dil öğretimi programı içerisinde diğer beceriler kadar önemsenmediği ve ilgili etkinliklerin göz ardı edildiği bilinen bir gerçektir. Ders süresinin sınırlı olması, dilbilgisi, konuşma ve okuma ağırlıklı etkinliklerin daha çok dil öğretiminde yer alması bu becerinin kazandırılmasını ikinci plana atmaktadır. Öğrencilerin bazı yazma etkinliklerini yapacak donanıma sahip olmadıkları gerekçesi de ilgili ders öğretmenlerinin ileri sürdüğü nedenlerden sayılabilir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin yazma becerisi konusunda neler düşündüklerini, açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak, öğrencilere etkili yazma becerilerinin nasıl kazandırılabileceği konusunda önerilerde bulunmaktır. Özellikle Süreçli Yazma dersinde kullanılan etkinliklerin öğrencilere kazandırdıklarını belirtip bunların yazma becerisindeki yeri ve önemini vurgulamak ve öğrenci görüşlerine yer vermek bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır

Özet İngilizce :

Of the four skills writing is one of the most difficult skills to gain for foreign language learners during the learning process. It is also ignored and not paid attention as much as the other skills. Constraints such as time limitation, grammar, reading, speaking, and so on can be the reasons behind this disregarding. Furthermore, some of the foreign language teachers complain that students are not competent enough to write appropriately in the target language as required. Keeping all this in mind, the aim of this study is to reveal the opinions of the students with the data obtained from open-ended questions, and thus to suggest some points to make writing skill more attractive along with the techniques used in process writing approach.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :