Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
1123
DOI :
Özet Türkçe :

Yazılı anlatım çalışmaları öğrencilerin bilgi, duygu, düşünce ve hayallerini doğru ve etkili bir şekilde anlatmalarını amaçlamaktadır. Değişen, gelişen, iletişim imkânlarının her gün arttığı günümüzde, yazılı anlatım çalışmalarının eski geleneksel yapı içerisinde sürdürülmesi, yazılı anlatım çalışmalarına gerekli önemin verilmediğini göstermektedir. Müfredat programları şekil itibar ile değişikliğe uğrasa bile uygulamada görülen yetersizlikler, sınıfların kalabalık olması , öğretmen ve öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarına bakış açıları , değerlendirme yöntemindeki eksiklikler yazılı anlatım çalışmaları önünde duran sorunlardır. Bu çalışmada yazmanın önemi, dünyanın yazma eğitiminde gelmiş olduğu nokta ve okullarımızda yazma eğitiminin gelişimi için nelerin yapılabileceği araştırılmış ve tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Writing practices aim at students' being able to exrpess their knowladge, feelings, opinions and ideas accurately and effectivaly. Despite the constantly changing and developing communication facilities, following the traditional ways in writing practies indicates that the necessary importance is not given to these practices. Although the curricula has changed in terms of its form, the deficiencies in application, crowded classes, teachers' and students' viewpoints about writing practices, and the deficiencies of the assessment methods are the problems about the writing practices. n this study, the importance of writing and the steps to be taken to determine the point where the world is in terms of teaching writing and to develop teaching writing at schools are researched and discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :