Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: erciyes üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü1, Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uyg. ve Araş. Merkezi2
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik, psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, yaşam, iletişim, meslek edinme ve boş zamanı değerlendirme ile ilgili sorun alanlarının tespit edilmesi ve öğrencilerin bu sorunlarla baş etme yollarının belirlenmesidir. Aynı zamanda öğrencilerin sorun alanları ve sorunlarla baş etme yollarının cinsiyet itibariyle farklılık oluşturup oluşturmadığı araştırmanın alt amaçları arasında yer almaktadır. Araştırma, Erciyes Üniversitesi merkez kampüsünde öğrenim gören 1504 öğrenciyle yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin sorun alanları 23 faktör altında toplanmakta ve 10 faktörde cinsiyet itibariyle farklılık gözlenmektedir. Öğrenciler bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle kendi kendilerine araştırma yaparak sorunlarını çözme ya da hafifletme yoluna gitmekte, daha sonra sırasıyla; arkadaşlarından yardım isteme, ailelerinden yardım isteme, herhangi bir yere başvurmadan işi oluruna bırakma, söz konusu konuyla ilgili bir uzmandan yardım isteme ve ağlayarak sakinleşme eğilimi içindedirler. Araştırma, öğrenci sorunlarının etkin ve verimli bir şekilde çözülebilmesi, rehberlik uygulamalarının geliştirilmesi ve gerekli tedbirlerin doğru biçimde alınabilmesi için temel bir zemin oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study to determine problems about academically, social, cultural, psychological, economic, healthy, communication, life, the train a qualification and evaluation of free time of university students and to detect how the students cope with these problems. In addition, to evaluate whether there is different the fields of problem and the ways of solve the problems according to sex or not. This study was carried out in 1504 students who attended Erciyes University using face-to face survey technique. The study results showed that the problems fields of students clustered totally twenty three factors and there was different between girls and boys in ten factors affecting the students. Also this study showed when the students face-to-face one problem, firstly they tried to solve their problems themselves. If they can not solve their problems, they want to help their friends and family, and specialist or they let it ride or they trend calm down by crying, respectively. In conclusion this research results formed a basis for effectively and efficiently solve problems of students, improving guiding applications and taking necessary precautions on time.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :