Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim plânlarına ilişkin yaklaşımları

Yazar kurumları :
Üsküdar Çağrıbey Anadolu Lisesi1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi lköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
664
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı , üniversite öğrencilerinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullar bağlamında kariyer plânlarına ilişkin görüşlerini analiz etmektir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin geleceğe dönük kariyer gelişim plânlarının olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Bu bağlamda, öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan Yarı Yapılandırılmış Kariyer Plân Görüşme Formu verilmiştir. Görüşme formunda öğrencilere şu an öğrenim gördüğünüz alanla ilgili geleceğe yönelik bir kariyer gelişim plânınız var mı? Eğer bir kariyer gelişim plânınız yoksa bunun nedenleri sizce nelerdir? Açık uçlu sorusu sorulmuş ve yanıtlamaları istenmiştir.

Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri random örneklem metodu ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri arasından belirlenmiş olup, toplam 121 kişidir. Üniversite öğrencilerinden toplanan veriler, nitel içerik analizi tekniği ile incelenmiş. Elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin %88.4'ünün kendi alanları ile ilgili geleceğe yönelik bir kariyer gelişim plânlarının olmadığı görülmektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulguların Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan üniversitelerin kariyer plânlama merkezleri tarafından dikkate alınacağı ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda kullanılacağı öngörülmektedir.

 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze university students opinions related to their carrier plans in context of faculty, academy and higher vocational school. The answer was seeked of the question that either the university students had a carrier development plan for the future or not. In this context, the participants were given Semi-structured carrier plân interview form . In the form the students were asked open ended questions such as: do you have any carrier development plâns for the future related to the area you are studying? If you do not have any carrier development plans, what reasons do you think cause that?

The participants (121) were chosen by using random sampling technique from Mehmet Akif Ersoy University. The data gathered from university students was analyzed by using quantitative content analysis technique and some findings were identified. According to the findings it is detected that 88.1% of university students do not have any carrier development plâns related to their area. University students defined the factors which influence their not having carrier plâns. These factors were dwelled upon at findings and comments parts in detail. It is anticipated that the findings of this study will be considered by the carrier plânning centers in Turkey and in the European Union in order to use at the studies for the solution of problems.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :