Cilt: 1 - Sayı : 1
OSMANLI VERGİ SİSTEMİNDE “ERMENİ MİLLETİ VERGİSİ”
Cahit KÜLEKÇİ

16 6

Öz Vergi, devletlerin en önemli gelir kaynağıdır. Varlığı tarihin eski dönemlerinden beri bilinmektedir. En geniş ifadeyle vergi, 'hakim' unsurun 'mahkûm' unsurlardan aldığı bir gelir çeşididir. İslam dünyasında en fazla gayr-ı Müslim tebaaya sahip olan Osmanlı Devleti'nde de bu gelir kaynağı haliyle önem taşımaktadır. Cizye başta olmak üzere gayr-ı Müslim tebaadan alınan vergilerle, Müslüman tebaadan alınan sair vergiler arasında hem miktar hem de muhteviyat olarak çok ciddi fark olmamasına rağmen, arşiv belgelerinde rastladığımız 'Ermeni Milleti Vergisi', araştırmalarda tasnif edilen vergi sınıflarının her hangi birisi ile ilişkilendirilmemiştir. Çalışmamız, arşiv belgelerinde sözü edilen bu vergi hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir. Anahtar kelimeler: Osmanlı vergi sistemi,  Gayr-ı Müslimler, Vergi, Ermeni milleti vergisi
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Cahit KÜLEKÇİ